Döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında ihracat yoluyla ve katma değer yaratılarak ülkemize kazandırılan döviz için müşterilerimizin dış pazarlarda daha rahat rekabet edebilmesi ve mali vergi yükünün azaltılarak sürdürebilir kalkınma sağlanması için gerekli duyulan,

 

DİİB                       -                              HİİB                       -              YTB                        -

 

alınması, kapatılması gibi işlemleri şirketimiz bünyesinde özenle ve hızla gerçekleştirmektedir.