• 2023-09-17 11:44:05

Vietnam menşeli çelik elbise askıları ABD tarafından uygulanan %220,68 oranında anti-damping vergisine tabi olmaya devam ediyor. Ülkeden ithal edilen çelik elbise askıları, 2013 yılından bu yana ABD'de %157 ile %220,68 arasında anti-damping vergisine ve %1,58 ile %90,42 arasında anti-sübvansiyon vergisine tabi tutuluyor.