+90 (212) 582 88 11
+90 (212) 558 33 66
info@212gumrukleme.com
TEMİNAT HİZMETLERİ

Dış Ticaret ve gümrük mevzuatları uyarınca, Gümrük Rejimlerine  ( Transit , Geçici ithalat , Dahilde İşleme , Antrepo , Serbest Dolaşım Giriş'e )  tabi tutulan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tahakkuk eden ve yasal düzenlemelerde öngörülen hususlar doğrultusunda, teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesine yönelik hizmet vermektedir.
 
Gümrük muafiyetine tabi tutulan eşyaların ithalatı aşamasında;
 
        a) Nakit para 
 
        b) Banka teminat mektupları .
 
        c) Hazine Bonoları ve Tahvil gibi
 
Yatırılan teminatların Gümrük Kanununun 206 / 2 maddesi gereğince,  gümrük yükümlülüğünün yerine getirilmesine müteakip, müşterilerimiz adına , ilgili kurumlar nezdinde takip ve  yazılı talepte bulunularak, teminat çözüm hizmetleri, şirketimiz Teminat Servisince sonuçlandırılıp, müşterilerimize teslimi sağlanmaktadır.