GÜMRÜKLEMEYİ SORUN OLMAKTAN ÇIKARDIK...

+90 (212) 582 88 11
+90 (212) 558 33 66
info@212gumrukleme.com
 • Gümrüklemeyi

  Sorun

  Olmaktan

  Çıkardık

 • macbookpro
  Online Beyanname Sorgulama
  Online Mevzuat Arama
  Dosya Statü Takibi
  Cep Gümrük Hizmeti
  İşlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
 • Gümrük İşlemlerinizin Her Aşamasında Birlikteyiz

 • ABD: Türkiye dahil 4 ülke damping yapıyor
  22.02.2019 13:07 Haber No:23885

  ABD Ticaret Bakanlığı; Türkiye, Kanada, Yunanistan ve Güney Kore'den yapılan geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping yapıldığını açıkladı. Bu açıklama söz konusu ürünün ithalatına yönelik gümrük vergisi getirilmesine zemin hazırlayabilir.

  GÜMRÜK SİSTEMİNDE YAVAŞLIK !!!
  22.02.2019 10:31 Haber No:23884

  Gümrük sisteminde yavaşlık sorunu mevcuttur.

  CEP TELEFONUNDA ARTAN ORANLI ÖTV
  22.02.2019 04:35 Haber No:23883

  MADDE 9 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye %25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir.

 • Kitap ve Süreli yayınların tesliminde KDV KALKTI
  22.02.2019 04:28 Haber No:23882

  MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),”

  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri
  22.02.2019 04:24 Haber No:23881

  Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Sanayiciye yük olan REUTERS fiyat listesi Güncelle
  22.02.2019 02:41 Haber No:23880

  Plastik sanayicisi son dört aydır ithal ettiği hammaddeye ortalama yüzde 6 yani ton başına 60 dolara varan ek vergi ödüyor. Neden bu vergiyi ödüyor? Referans fiyat listesi güncellenmediği için… Komik bir gerekçe gibi görünse de sanayiye yükü ağır olan bu sorun, ivedilikle çözülmelidir.

 • 1 milyon 250 bin lira değerinde kanser ilacı
  22.02.2019 01:53 Haber No:23879

  Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi.

  1 milyon 250 bin lira değerinde kanser ilacı
  22.02.2019 01:53 Haber No:23879

  Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi.

  EFTA Üyeleri Mühür Örnekleri, Gümrük İdareleri Adr
  22.02.2019 00:43 Haber No:23878

  EFTA Üyeleri İzlanda, Norveç ve İsviçre Mühür Örnekleri, Gümrük İdareleri Adresleri

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ