GÜMRÜKLEMEYİ SORUN OLMAKTAN ÇIKARDIK...

+90 (212) 582 88 11
+90 (212) 558 33 66
info@212gumrukleme.com
 • Gümrüklemeyi

  Sorun

  Olmaktan

  Çıkardık

 • macbookpro
  Online Beyanname Sorgulama
  Online Mevzuat Arama
  Dosya Statü Takibi
  Cep Gümrük Hizmeti
  İşlerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
 • Gümrük İşlemlerinizin Her Aşamasında Birlikteyiz

 • ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
  25.05.2019 00:10 Haber No:24690

  7607.11 GTP altında kayıtlı “kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri”ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

  ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Teb
  25.05.2019 00:08 Haber No:24689

  Mısır menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Bedaya Company for Stationery Manufacturing ve Gelcy Speciality Plastics (S.A.E.) firmalarının üretici niteliğini haiz oldukları ve halihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

  Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutu
  25.05.2019 00:07 Haber No:24688

  Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

 • İGV&EMY Hesaplamasında Program Güncellemesi
  24.05.2019 16:25 Haber No:24687

  Gümrük Yönetmeliği Değişikliğine İstinaden; Edi belgede 0301 belge kodu var ise İGV&EMY hesaplamayacak şekilde programda gerekli çalışma yapılmaktadır. Güncelleme yapıldığında haber yayınlanacaktır.

  Yük Teslim Talimat Formunda konşimento başına tava
  24.05.2019 12:30 Haber No:24686

  Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden İMEAK Deniz Ticaret Odasına gönderilen yazı şu şekilde:Denizyolu ile gelen yükün alıcıya reslim işlemlerine ilişkin olarak, yük alıcısı, taşıyan, taşıtan, liman işletmecisi, taşıma işleri komisyoncusu, gümrük müşavirleri, gemi acenteleri gibi tüm ilgili sektör taraflarının hakları gözetilerek, malların taşıyan ya da adına hareket eden tarafından düzenlenecek olan, Yük Teslim Talimat Formu karşılığında tesliminin gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

  İran Kambiyo Rejimindeki Değişiklikler
  24.05.2019 12:20 Haber No:24685

  Düzenleme çerçevesinde, petrokimya ürünleri ihracatı gerçekleştiren İranlı firmaların ihracat karşılığında elde ettikleri dövizin en az %60’ını NİMA sisteminde satışa sunmaları, en fazla %10’unu nakit olarak ülkeye getirebilmeleri ve kalan kısmın karşılığında ise ithalat yapabilmeleri imkanının tanındığı belirtilmektedir.

 • İGV & EMY HESAPLAMALARI HK.
  24.05.2019 10:21 Haber No:24684

  İGV & EMY Genel uygulama tebliğlerinde değişiklik yapılmış olup. Gümrük tarafında 1000 belge kodu kaldırılmıştır. Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte ç maddesiyle ilgili sistemimizde değişiklik çalışması devam etmektedir. Çalışma bittiğinde tekrardan haber olarak yayınlanacaktır.Gümrük Yönetmeliği Değişikliği & ç Maddesihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-2.htmç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,menşe şahadetnamesi aranmaz.

  İGV & EMY HESAPLAMALARI HK.
  24.05.2019 10:21 Haber No:24684

  İGV & EMY Genel uygulama tebliğlerinde değişiklik yapılmış olup. Gümrük tarafında 1000 belge kodu kaldırılmıştır. Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte ç maddesiyle ilgili sistemimizde değişiklik çalışması devam etmektedir. Çalışma bittiğinde tekrardan haber olarak yayınlanacaktır.Gümrük Yönetmeliği Değişikliği & ç Maddesihttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190524-2.htmç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,menşe şahadetnamesi aranmaz.

  Gümrük Yönetmeliği Değişiklik KARSILATIRMA TABLOSU
  24.05.2019 03:05 Haber No:24682

  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KarşılaştırmaTablosu***Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,menşe şahadetnamesi aranmaz.***

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ